Zakaz zaśmiecania trasy i jej obrębu.

 Przeszkody należy pokonywać zgodnie z instrukcjami zamieszczonymi przy  przeszkodzie bądź przekazanymi przez Wolontariusza lub inną osobę odpowiedzialną za daną przeszkodę

 Podczas pokonywania przeszkód obowiązuje zakaz wykorzystywania konstrukcji nośnej przeszkód.

  Jeśli przeszkoda przewiduje wykorzystanie rąk do jej pokonania, nie można używać nóg do pomocy po rygorem nie zaliczenia przeszkody i wykonania stosownej kary.

Niewykonanie kary za niepokonaną przeszkodę może skutkować wykluczeniem z biegu.

 Przy przeszkodzie moc decyzyjna należy do jej opiekuna i w przypadku niestosowania się do jego poleceń, może On wykluczyć osobę z dalszego biegu.

 W przypadku osób niepełnosprawnych bądź kontuzjowanych, które fizycznie nie są w stanie z tego powodu przejść przeszkody, która nie ma zamiennika w postaci kary, może ( ale nie musi ) być zastosowana ulga za jego zapał i nieodpartą chęć ukończenia biegu ( nie dotyczy fali Elite).

 Uczestnik musi zadbać o to, by przydzielony mu numer startowy był widoczny tak, żeby bez problemu można było go zidentyfikować w trakcie biegu. 

 Podczas biegu niezależnie od założonych celów należy przestrzegać zasad kultury osobistej, poszanowania innych Uczestników oraz zasad fair play.

 Uczestnicy nie walczący o podium powinni umożliwić ( jeśli jest taka możliwość ) wyprzedzenie się przez osoby z późniejszych fal, starające się o wygraną.

Zasady stanowią uzupełnienie Regulaminu, który znajduje się tutaj