FALA ZNISZCZENIA

1. Nie można korzystać z pomocy innych osób oraz konstrukcji nośnych w kolorze czarnym, dotykamy tylko koloru zielonego bądź żółtego ( będzie informacja ). Dzwonek zaliczający przeszkodę jest żółty i można go dotknąć tylko ręką.

2. Wraz z czołowymi zawodnikami/czkami biegnie łącznie trzech sędziów, którzy będą doglądać porządku zasad fair-play oraz poprawności pokonywania przeszkód. Do nich należą decyzje na trasie więc należy wykonywać ich instrukcje by nie zostać zdyskfalifikowanym ( dla osób z dalszych miejsc moc decyzyjną ma również opiekun przeszkody, pilnujący by wszystko odbyło się zgodnie z zasadami ).

3. Każdy startujący w Fali Zniszczenia otrzymuje dodatkową opaskę, z którą musi dobiec do mety. NIE MA KARY za niepokonanie przeszkody, do momentu utraty opaski. Aby jej nie stracić, zawodnik musi pokonać każdą napotkaną przeszkodę i ma dowolną ilość prób przy drugim stanowisku ( będzie oznaczenie ), pierwsze pozostaje do dyspozycji uczestników pokonujących przeszkodę pierwszy raz. W przypadku rezygnacji z dalszych prób, uczestnik oddaje opaskę opiekunowi przeszkody, po czym biegnie dalej, lecz jego udział będzie klasyfikowany w Fali Open i obowiązują go kary na przeszkodach.

Pozostałe zasady obowiązujące wszystkich:

  Zakaz zaśmiecania trasy i jej obrębu.

 Przeszkody należy pokonywać zgodnie z instrukcjami zamieszczonymi przy  przeszkodzie bądź przekazanymi przez Wolontariusza lub inną osobę odpowiedzialną za daną przeszkodę

 Podczas pokonywania przeszkód obowiązuje zakaz wykorzystywania konstrukcji nośnej przeszkód.

  Jeśli przeszkoda przewiduje wykorzystanie rąk do jej pokonania, nie można używać nóg do pomocy po rygorem nie zaliczenia przeszkody i wykonania stosownej kary.

Niewykonanie kary za niepokonaną przeszkodę może skutkować wykluczeniem z biegu.

 Przy przeszkodzie moc decyzyjna należy do jej opiekuna i w przypadku niestosowania się do jego poleceń, może On wykluczyć osobę z dalszego biegu.

 W przypadku osób niepełnosprawnych bądź kontuzjowanych, które fizycznie nie są w stanie z tego powodu przejść przeszkody, która nie ma zamiennika w postaci kary, może ( ale nie musi ) być zastosowana ulga za jego zapał i nieodpartą chęć ukończenia biegu ( nie dotyczy fali Elite).

 Uczestnik musi zadbać o to, by przydzielony mu numer startowy był widoczny tak, żeby bez problemu można było go zidentyfikować w trakcie biegu. 

 Podczas biegu niezależnie od założonych celów należy przestrzegać zasad kultury osobistej, poszanowania innych Uczestników oraz zasad fair play.

 Uczestnicy nie walczący o podium powinni umożliwić ( jeśli jest taka możliwość ) wyprzedzenie się przez osoby z późniejszych fal, starające się o wygraną.

Zasady stanowią uzupełnienie Regulaminu, który znajduje się tutaj

 

Bieg przeszkodowy dla prawdziwych pasjonatów biegania, siłowni i innych sportów, w których liczy się siła, kondycja oraz wytrzymałość i to nie tylko fizyczna ale również psychiczna. Kliknij i sprawdź się!!