Zasady:

Formuła Hard ( Fala Zniszczenia )

1. Nie można korzystać z pomocy innych osób oraz konstrukcji nośnych w kolorze czarnym, dotykamy tylko koloru zielonego bądź żółtego ( będzie informacja ). Dzwonek zaliczający przeszkodę jest żółty i można go dotknąć tylko ręką.

2. Zmagania zawodników doglądają sędziowie, którzy pilnują zachowania zasad fair-play oraz poprawności pokonywania przeszkód. Do nich należą decyzje na trasie więc należy wykonywać ich instrukcje by nie zostać zdyskfalifikowanym.

3. Każdy startujący w Fali Zniszczenia otrzymuje trzy opaski. Aby ich nie stracić, zawodnik musi pokonać każdą napotkaną przeszkodę. Ma jedną próbę przy każdej technicznej przeszkodzie. Za niepokonanie przeszkody zawodnik oddaje jedną opaskę. W przypadku utraty wszystkich opasek, uczestnik  biegnie dalej, lecz jego udział będzie klasyfikowany w Fali Open i obowiązują go kary na przeszkodach.

4. Każdy zawodnik z fali elite musi mieć w widocznym miejscu swój numer startowy i podać go sędziemu przed przystąpieniem do pokonywania przeszkody. Sędziowie prowadzą tabelę zaliczeniową dla każdego zawodnika w celu weryfikacji prawidłowości przebiegu zawodów oraz przyznanych miejsc na podium.

Formuła Medium i Beginner ( Fale Open )

Zawodnicy w tej kategorii biegną dla sprawdzenia samych siebie, nie walczą o trofea. Na przeszkodach mają mniej rygorystyczne zasady, mogą próbować zaliczać kilkukrotnie daną przeszkodę. W zamian za niepokonanie przeszkody mogą otrzymać karę w postaci powtarzalnego ćwiczenia.

Pozostałe zasady obowiązujące wszystkich:

1. Zakaz zaśmiecania trasy i jej obrębu

2. Przeszkody należy pokonywać zgodnie z instrukcjami zamieszczonymi przy przeszkodzie, bądź przekazanymi przez sędziego lub inną osobę odpowiedzialną za daną przeszkodę

3. Podczas pokonywania przeszkód obowiązuje zakaz wykorzystywania ich konstrukcji nośnej

4. Jeśli przeszkoda przewiduje wykorzystanie rąk do jej pokonania, nie można używać nóg do pomocy pod rygorem niezaliczenia przeszkody  i wykonania stosownej kary lub oddania opaski

5. Niewykonanie kary za niepokonaną przeszkodę może skutkować wykluczeniem z biegu

6. Przy przeszkodzie moc decyzyjna należy do jej opiekuna i w przypadku niedostosowania się do jego poleceń, może on wykluczyć osobę z dalszego biegu

7. W przypadku osób niepełnosprawnych bądź kontuzjowanych, które fizycznie nie są w stanie z tego powodu przejść przeszkody, która nie ma zamiennika w postaci kary, może ( ale nie musi ) być zastosowana ulga za jego zapał i nieodpartą chęć ukończenia biegu ( nie dotyczy fali elite )

8. Uczestnik musi zadbać o to, by przydzielony mu numer startowy był widoczny tak, by bez problemu można było go zidentyfikować podczas biegu

9. Podczas biegu niezależnie od założonych celów należy przestrzegać zasad kultury osobistej, poszanowania innych Uczestników oraz zasad fair play

10. Uczestnicy nie walczący o podium powinni umożliwić ( gdy tylko się da ) wyprzedzenie się przez osoby z późniejszych fal, starające się o wygraną

Zasady stanowią uzupełnienie regulaminu który znajduje się tutaj